Exekuční dražby

Zákon o veřejných dražbách 2014

Existuje hned několik možností, jak se věřitel domůže své pohledávky za dlužníka. Pokud pochopitelně budeme uvažovat jen o možnostech, které jsou zcela v souladu se zákonem. Většinou se v těchto případech jedná o nemovitost, který je věřitelem vymáhána a v následujícím textu ji tak budeme i nadále nazývat. A jaké jsou tedy ony tři základní zákonné možnosti?

  • veřejná dražba nedobrovolná 
  • dražba prováděná soudem 
  • dražba v rámci exekuce

Dražba veřejná nedobrovolná je prováděna hlavně v rámci návrhu dražebního věřitele. Dražebním věřitelem je osoba, která vznáší na základě platných dokumentů zástavní právo a pohledávka – platný dokument, například směnka, je opatřena platným exekučním titulem – vydává soud. Dražbu v tomto případě pořádá věřitel, kterému byla soudem vydána smlouva, na jejímž základě je možné dražbu provádět.

Proces se zdá být na první pohled velmi složitý, ale je to v zásadě velmi snadná cesta k tomu, jak se dostat k nějaké finanční či movité kompenzaci nesplacené pohledávky.

Dražbu je pochopitelně nutné podřídit určitým zákonným podmínkám, na které je nutné brát celou dobu zřetel. Nemá-li věřitel zřizující dražbu v tomto směru žádné nebo jen mizivé zkušenosti, rozhodně by si měl k sobě přizvat odborníka. Ten může na celou dražbu dohlédnout nebo ji dokonce zorganizovat od začátku do konce a bez zbytečných potíží. Nemá-li věřitel takového člověka k ruce, vhodné je obrátit se na příslušný soud, který vydal veškerá povolení. Pokud seč ale přeci jen věřitel rozhodne celou situaci vyřešit sám bez účasti a dohledu odborníka, je nutné nastudovat zákon vztahující se na veřejné dražby.

V zákonech jsou totiž mimo jiné uvedeny i veškeré podrobnosti týkající se například budoucích plateb za vydraženou nemovitost.

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Veřejné dražby a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Comments are closed.