Exekuční dražby

Přihláška pohledávky do veřejné dražby

Veřejné dražby se dle zákona rozdělují na dobrovolné a nedobrovolné. Ať už jde o jednu nebo druhou variantu, pro kupujícího se v zásadě nic nemění, protože průběh dražby jako takový, je vlastně identický. Pokud máte v ruce neuhrazenou pohledávku, můžete ji přihlásit do veřejné dražby. Alespoň částečně se tak pokryjí náklady vzniklé s pohledávkou – zaplatí se vám při troše štěstí poměrná část, kdy se nadále nemusíte o celou věc vůbec starat. Vaše pohledávka bude odkoupena – nejčastěji soukromou osobou, pohledávka se tak stane majetkem někoho jiného a nový majitel s ní naloží a peníze bude vymáhat tak, jak uzná za vhodné.

Veřejná dražba se vždy řídí přesnými a jasnými pravidly, které jsou dány zákonem o veřejných dražbách. Jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších a to jak pro obě dvě strany – jak pro dražebníka, tak i pro kupce. Veřejná dražba je oblíbená i pro svou relativně krátkou lhůtu, po kterou je možné se u soudu odvolat a na základě toho bude vykonaná dražba považována za naprosto neplatnou. Lhůta je stanovena na tři měsíce, zatímco například u aukcí jde o dobu několika let.

Veřejná dražba se od jakékoli jiné dražby nebo aukce liší hlavně tím, že si ji orgány pořádají samy. Dražba je sice zorganizována, ale jako dražebník musí být přítomen člověk k tomu pověřený. Jaké dražby tedy může dražebník provádět? 

  • dražebník může provádět veřejné dražby dobrovolné i nedobrovolné 
  • dražebník může provádět veřejné dražby dobrovolných věcí movitých 
  • dražebník může provádět dražby dobrovolné 

 

 

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Veřejné dražby a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Comments are closed.