Exekuční dražby

Archív štítků: Exekuční právo

Zástavní právo exekutorské

Zástavní právo exekutorské je jednou z několika možností, jak může exekutor sáhnout na majetek dlužníka. Zástavní právo je mnohdy mylně považováno za okamžité zpeněžení majetku, nicméně situace prozatím není natolik vážná. Vztahuje se zejména k nemovitostem a vede pouze k zajištění pohledávky, nikoli k jejímu okamžitému prodeji nebo jakémukoli zpeněžení. Majitel tedy může s nemovitostí dále nakládat, jak uzná za vhodné. Velmi jednoduše řečeno je zástavní právo pouze zajištění a jistota pro věřitele. Vždy ale musí být provedeny veškeré úřední náležitosti, aby bylo zástavní právo pravomocné.

V tomto případě se ale jedná o zástavní právo, jež se vztahuje na nemovitost, kterou dlužník laicky řečeno ručí věřiteli. V rámci zástavního práva je pochopitelně možné zahrnovat i věci nemovité – záleží na zapůjčené finanční částce, ta by měla alespoň částečně odpovídat hodnotě věci zástavního práva.

Zástavní právo je pro dlužníka rizikem až ve chvíli, kdy dojde k nesplnění respektive k nesplácení pohledávky dle dohodnutého způsobu. Věřitel má v tu chvíli možnost věc zpeněžit – prodat, a to komukoli bez ohledu na dlužníka.

Zástavní právo exekutorské už je spojeno s exekučním řízením, ale opět nemůže věřitel na jeho základě uspokojit svou pohledávku. Slouží totiž jen k zajištění, nikoli k přímému prodeji a zpeněžení. Velmi jednoduše řečeno jde o výstrahu, aby dlužník začal plnit své pohledávky a v případě, že tomu tak nebude, přechází se na soud se žádostí ke zpeněžení nemovitosti nebo jiného zajištěného předmětu či věci. Je-li na nemovitost nebo jinou věc uvaleno soudem zástavní právo exekutorské, stále je možnost pohledávku splatit nebo se s věřitelem jakkoli jinak písemně dohodnout, zástavní právo bude následně zrušeno aniž by dlužník přišel o majetek.

Vložil Zástavní právo | Štítek , , , | Zanechat komentář