Exekuční dražby

Archív štítků: Exekuce na movité věci

Dražba nemovitostí v exekuci

Dražba nemovitosti v exekuci je vždy daleko nákladnější, než jakákoli veřejná dražba. To pochopitelně pociťuje hlavně zájemce o nemovitost, protože vyvolávací cena je často o něco vyšší – i když jsou nemovitosti v exekuci pořád velmi levné, protože je nutné z ceny uhradit veškeré poplatky nejen exekutorovi, ale i soud, který vznesl návrh na exekuci a rozhodl o tom, že nemovitost jde do exekučního řízení. Pro zájemce o nemovitost je to ale stále ideální možnost, jak se dostat k dobré nemovitosti a navíc za velmi příznivou cenu.

Aby mohla jít konkrétní nemovitost do exekuce, musí v první řadě věřitel podat návrh na exekuční úřad – na jakýkoli. Až samotný exekutorský úřad jde s návrhem na soud, aby ten rozhodl, zda půjde nemovitost do exekuční dražby nebo nikoli – existuje ale jen minimum případů, kdy nebylo návrhu vyhověno.

Je-li návrh schválen, pak přistupuje do celé věci samotný exekutor. Ten provede ohledání nemovitosti, zjistí veškeré závady, přednosti nemovitosti, zohlední i vnitřní vybavení a nakonec navrhne vyvolávací cenu. K vyvolávací ceně postupně zájemci přihazují a ten, kdo se dostane na cenu nejvyšší, vyhrává.

Soudní exekutor stanovuje dražební vyhlášku, ve které jsou mimo jiné uvedena i data prohlídek nemovitosti. Nutno zmínit, že u některých dražeb není možné prohlédnout si nemovitost zevnitř, s čímž pochopitelně klesá i cena samotné nemovitosti a je to dáno hlavně tím, že původní majitel, tedy dlužník, nedal exekutorovi povolení k prohlídce. Soudní exekutor zároveň stanoví pevné datum, kdy je nutné složit veškeré peníze, za které byla nemovitost vydražena a jakým způsobem je nutné ony finanční prostředky složit.

Vložil Dražby movité i nemovité | Štítek , , | Zanechat komentář