Exekuční dražby

Archív štítků: Dražby pro veřejnost

Portál dražeb

Portál dražeb je specializovaný internetový portál, který vznikl z nařízení České exekutorské komory. Exekutorská komora jej tedy také spravuje, vede a přímo provozuje. Informace na Portálu dražeb jsou tedy doplňovány přímo soudními exekutory, kteří zde zadávají především předměty, které jsou do veřejné dražby a stanovují dražební vyhlášku. Zájemci o dražený předmět zde ale nenajdou jen nemovitosti nebo pozemky určené k dražbě, ale i věci movité, jako jsou osobní automobily nebo věci určené k vybavení domácností. Portál dražeb tak zahrnuje více jak tisíc dražených předmětů.

V první řadě nutno zmínit, že nahlížení do Portálu dražeb je zcela zdarma a pro každého. Máte-li zájem zúčastnit se některé veřejné dražby, ať už je dobrovolná nebo nedobrovolná, informovat se můžete právě zde, na Portálu dražeb. Zároveň zde najdete užitečné informace týkající se průběhu samotné dražby nebo podmínek, které je nutno splňovat, abyste se dražby mohli zúčastnit. Nelze zapomínat ani na informace a kontakty na Exekutorskou komoru České republiky, které na Portálu dražeb najdete.

Portál dražeb má k dispozici jednoduchý filtr, s jehož pomocí je možné snadno najít předmět dražby, o který máte zájem. Informace je možné podrobně vytřídit na základě různých kritérií, z nichž je možné jmenovat například kraj, ve kterém se veřejná dražba uskuteční, předmět dražby – zda se jedná o dům, byt, pozemek nebo různý typ stavby, případně je možné dražby třídit podle ceny či data jejího zveřejnění. Každý návštěvník si tak může prohlédnout předměty dražby v různých kategoriích, které se rozdělují na Nemovitosti, Movitosti nebo Firmy.

Vložil Online dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář