Dražby movitých věcí

Exekuční dražby

Zákon o veřejných dražbách 2014

Existuje hned několik možností, jak se věřitel domůže své pohledávky za dlužníka. Pokud pochopitelně budeme uvažovat jen o možnostech, které jsou zcela v souladu se zákonem. Většinou se v těchto případech jedná o nemovitost, který je věřitelem vymáhána a v následujícím textu ji tak budeme i nadále nazývat. A jaké jsou tedy ony tři základní zákonné možnosti?

 • veřejná dražba nedobrovolná 
 • dražba prováděná soudem 
 • dražba v rámci exekuce

Dražba veřejná nedobrovolná je prováděna hlavně v rámci návrhu dražebního věřitele. Dražebním věřitelem je osoba, která vznáší na základě platných dokumentů zástavní právo a pohledávka – platný dokument, například směnka, je opatřena platným exekučním titulem – vydává soud. Dražbu v tomto případě pořádá věřitel, kterému byla soudem vydána smlouva, na jejímž základě je možné dražbu provádět.

Proces se zdá být na první pohled velmi složitý, ale je to v zásadě velmi snadná cesta k tomu, jak se dostat k nějaké finanční či movité kompenzaci nesplacené pohledávky.

Dražbu je pochopitelně nutné podřídit určitým zákonným podmínkám, na které je nutné brát celou dobu zřetel. Nemá-li věřitel zřizující dražbu v tomto směru žádné nebo jen mizivé zkušenosti, rozhodně by si měl k sobě přizvat odborníka. Ten může na celou dražbu dohlédnout nebo ji dokonce zorganizovat od začátku do konce a bez zbytečných potíží. Nemá-li věřitel takového člověka k ruce, vhodné je obrátit se na příslušný soud, který vydal veškerá povolení. Pokud seč ale přeci jen věřitel rozhodne celou situaci vyřešit sám bez účasti a dohledu odborníka, je nutné nastudovat zákon vztahující se na veřejné dražby.

V zákonech jsou totiž mimo jiné uvedeny i veškeré podrobnosti týkající se například budoucích plateb za vydraženou nemovitost.

Vložil Veřejné dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Veřejné dražby automobilů

Veřejné dražby sice nejsou tak známé, jako například exekutorské dražby, ale jsou v rámci možností velmi výhodné. Rozdíl je v tom, že veřejnou dražbu pořádají ve velké většině případů finanční úřady, které zabavily majetek dlužníkům. A nejedná se přitom jen o nemovitosti, které jsou ve veřejných dražbách prodávány za velmi lákavé ceny. Společně s nimi jsou totiž prodávány například i automobily, které stejně jako nemovitosti, můžete pořídit až za polovinu tržní ceny. Často navíc můžete narazit na zcela nové vozy, které prošly kompletní servisní prohlídkou, pochopitelně mají veškeré potřebné doklady a jsou ve vynikajícím technickém stavu. Na druhou stranu je ale nutné počítat i s tím, že se najdou i vozy v katastrofickém stavu.

Pokud nechcete koupit zajíce v pytli, rozhodně se předem připravte na prohlídku automobilu, která probíhá za účasti všech zájemců. Nevyznáte se v motorech? Pak si rozhodně vezměte na pomoc někoho, kdo vám v tomto směru bude schopen nestranně poradit.

Nezapomínejte, že na celou veřejnou dražbu dohlíží ochranka a panují zde přísná bezpečnostní opatření, není tedy vhodné se jakkoli dohadovat s prodávajícím nebo dlouze smlouvat o ceně. Ta je prostě daná a kdo dá nejvyšší nabídku, ten vyhrává. Pravidla jsou jasná a velmi stručná.

V rámci veřejných dražeb u automobilů platí podmínka, že peníze se platí ihned a na místě. Pokud tedy vámi vybrané vozidlo vydražíte a dražbu vyhrajete, platíte ihned. Pokud peníze nemáte, dražba pokračuje dál bez vaší účasti a vy nemáte nárok na nic. Taková jsou pravidla. Je proto vhodné mít u sebe finanční hotovost a to ne malou, nikoli platební kartu, kterou na místě platit rozhodně nelze. Výhodou je, že vozidlo je ihned vaše, jsou vám předány veškeré potřebné dokumenty a okamžitě se přechází k přepisu vozidla na vaše jméno.

Vložil Dražby motorových vozidel | Štítek , , , | Zanechat komentář

Veřejné dražby bytů

Pokud je aktuálně ve vašem zájmu nákup bytu nebo rovnou rodinného domu, můžete jej zakoupit až o polovinu levněji, než je normální tržní cena. Jak? No přeci v dražbě. Jak na to? Poradíme vám!

Najít vhodnou nemovitost k bydlení není nic jednoduchého. Zvlášť pokud jde o nemovitost v dražbě. V tomto případě totiž není dobré jednat zbrkle a bez ověřených informací. Rozhodně se v tomto případě nedoporučuje kupovat neprověřenou nemovitost. Právě nevědomost totiž často vede k tomu, že kupující pak svých činů velmi litují. Veřejná dražba přitom není v České republice nic neobvyklého. Vždy je ale nutné ke koupi přistupovat s rozvahou a rozhodně se kupující nesmí nechat unést jen cenou, která je téměř vždy velmi lákavá. V České republice se můžete setkat s různými pojmy veřejných dražeb – dobrovolné, nedobrovolné, apod. To, o jakou dražbu se vlastně jedná, není zase tak podstatné pro stranu kupujícího, protože většina takových dražeb má svůj stanovený postup, jež se vzájemně moc neliší.

Pokud narazíte na nemovitost, u které je uvedeno, že je prodávána v dražbě, v první řadě je nutné si samotnou nemovitost i její inzerci ověřit na patřičném internetovém portálu, který je provozován Českou poštou. Právě tam najdete veškeré movité i nemovité věci, které jsou zahrnuty ve veřejných dražbách dobrovolných i nedobrovolných. Nezapomínejte, že každý zájemce o koupi, si může jakoukoli nemovitost v předem stanovené nebo smluvené době prohlédnout. Přeci jen je dobré vědět, co za své vlastní peníze kupujete.

Pokud hodláte koupit nemovitost ve veřejné dražbě, nutno zmínit, že je vhodné mít finanční prostředky k dispozici. U některých nemovitostí je totiž stanovena velmi krátká doba na převedení peněz.

Vložil Dražby a aukce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Přihláška pohledávky do veřejné dražby

Veřejné dražby se dle zákona rozdělují na dobrovolné a nedobrovolné. Ať už jde o jednu nebo druhou variantu, pro kupujícího se v zásadě nic nemění, protože průběh dražby jako takový, je vlastně identický. Pokud máte v ruce neuhrazenou pohledávku, můžete ji přihlásit do veřejné dražby. Alespoň částečně se tak pokryjí náklady vzniklé s pohledávkou – zaplatí se vám při troše štěstí poměrná část, kdy se nadále nemusíte o celou věc vůbec starat. Vaše pohledávka bude odkoupena – nejčastěji soukromou osobou, pohledávka se tak stane majetkem někoho jiného a nový majitel s ní naloží a peníze bude vymáhat tak, jak uzná za vhodné.

Veřejná dražba se vždy řídí přesnými a jasnými pravidly, které jsou dány zákonem o veřejných dražbách. Jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších a to jak pro obě dvě strany – jak pro dražebníka, tak i pro kupce. Veřejná dražba je oblíbená i pro svou relativně krátkou lhůtu, po kterou je možné se u soudu odvolat a na základě toho bude vykonaná dražba považována za naprosto neplatnou. Lhůta je stanovena na tři měsíce, zatímco například u aukcí jde o dobu několika let.

Veřejná dražba se od jakékoli jiné dražby nebo aukce liší hlavně tím, že si ji orgány pořádají samy. Dražba je sice zorganizována, ale jako dražebník musí být přítomen člověk k tomu pověřený. Jaké dražby tedy může dražebník provádět? 

 • dražebník může provádět veřejné dražby dobrovolné i nedobrovolné 
 • dražebník může provádět veřejné dražby dobrovolných věcí movitých 
 • dražebník může provádět dražby dobrovolné 

 

 

Vložil Veřejné dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Aukce z exekuce

Pokud jde o exekučně zabavené věci nebo majetek, lze je zakoupit ve vyhlášené dražbě.

Nejčastěji se jedná o celé nemovitosti, vybavení domácnosti nebo motorová vozidla, jejichž původní majitel nesplácel půjčku, vozidlo tak bylo automaticky zabaveno exekutorem. Stejně tak byl zabaven jakýkoli jiný majetek. Každý člověk tak může během dražby přijít daleko levněji k nemovitosti, motorovému vozidlu a dalším věcem.

Největší zájem je pochopitelně o nemovitosti, kterých je v nabídce i největší počet. 

Ať už jde o byty, rodinné domy, pozemky, většinou jsou prodávány pod cenou. Pokud hodláte zakoupit nemovitost v exekuční aukci, dobře se předem informujte. A to nejen o tom, jak taková dražba probíhá, ale hlavně, jaká jsou případná rizika ve chvíli, kdy nemovitost zakoupíte a převedete ji na své jméno.

Na poradenství se v tomto směru specializují i různé právní společnosti, které společně s vámi projdou vybranou akcí, projdou si i veškeré dokumenty, které s nemovitostí souvisí a na základě toho vám z odborného hlediska řeknou, zda je zde nějaké riziko a případně jaké. Pokud riziko existuje, je už jen na vás, jak se rozhodnete. Do nákupu nemovitosti byste se ale rozhodně neměli pouštět jen tak bez rozmyslu a hlavně bez osobní prohlídky nemovitosti. Informace o době možné prohlídky najdete v dražební vyhlášce, která musí být součástí každé inzerované nemovitosti, která je zařazena na exekuční aukce.

Kdo nemůže koupit nemovitost v aukci:

 • manžel/ka dlužníka 
 • samotný dlužník 
 • soudci 
 • soudní exekutoři i jejich zaměstnanci 
 • obmeškaný vydražitel 

Nemovitost v dražbě, kromě výše zmíněných, může zakoupit jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jež může na území České republiky nakupovat nemovitosti.

 

Vložil Veřejné aukce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Aukce obrazů

Kdo miluje umění a doceňuje jeho kvality, zajisté jste taky majitelem nějakého toho obrazu. Samozřejmě každý z nás preferuje jiný styl umění a každý si tak představuje jinou částku, kterou hodlá investovat do nákupu obrazů. Jedna z největších aukcí obrazů je pořádána například v Praze, ve velkém sále pražského Žofína, kde se pravidelně na aukci schází zhruba stovka lidí.

Pochopitelně v tomto případě se ceny obrazů pohybují většinou hodně přes 100 000,- Kč, některé dosahují dokonce i milionu. Pokud ale čekáte, že na takových aukcích narazíte výhradně na slavné osobnosti nebo snad podnikatele, jste na omylu.

Většina lidí jsou jejich zástupci a tak se mnohdy ani samotná aukční síň nedozví, kdo si nakonec vlastně obraz zakoupil. Pochopitelně ale i na takové aukci můžete narazit na náhodného kolemjdoucího, který se jde prostě jen podívat.

Pokud se v umění vyznáte, zajisté kupujete hlavně takové obrazy, které se vám skutečně líbí, do vaší domácnosti se hodí a budou tím pádem i mít i kde viset. Nebo kupujete obrazy, u nichž jste si jisti, že jejich cena postupem času poroste. Obraz je možné později prodat za daleko vyšší cenu, než byl původně zakoupen.

Je ale i jiná možnost, jak zakoupit obrazy v aukci. Online. Ve většině případů ale nečekejte žádné luxusní a velmi drahé kousky, s takovými cennostmi se pravděpodobně nikdo nebude chtít vystavovat na internetu.

Vložil Veřejné aukce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Policejní aukce aut

I policie se čas od času musí zbavit zabavených vozidel, která nemají prakticky žádného majitele. Motorová vozidla jsou odstavena, naprosto nepoužívána a pro širokou veřejnost je to tak skvělá příležitost, jak si levně a velmi rychle pořídit ojeté auto za cenu, kterou rozhodně v žádném autobazaru nemůžete očekávat. Motorové vozidlo tak můžete koupit o více jak polovinu levněji.

Na jednu stranu by se všechno mohlo zdát jako velmi snadná cesta k získání ojetého vozidla. Na stranu druhou je ale třeba si uvědomit určitá rizika, která v souvislosti s nákupem takových vozů souvisí. Jak tedy může vypadat takové zabavené vozidlo například v přestupkovém nebo trestním řízení? Velkou část vozů tvoří i ty, které propadly státu a policie je zabavila.

Ačkoli se místy mohou objevit opravdu pikantní, pěkné a zachovalé kousky, větnou je to pravý opak. Některým vozidlům dokonce chybějí klíčky, takže je ani nenastartujete, případně jsou v tak špatném technickém stavu, že s nimi ani nemůžete vyjet na silniční komunikaci.

Jste-li zruční, potřebujete auto koupit levně, opravit jej a následně prodat, je tohle příležitost pro vás. Pokud ale žijete v domnění, že auto koupíte a ihned vám bude sloužit a to ještě nejméně deset let, jste na omylu. Vozidla před zařazením do aukce dokonce neprocházejí žádnou kontrolou, servisní prohlídkou, která by vám snáze ukázala, v jakém jsou vozidla, technickém stavu. Naprostý laik sice vidí pěkně vypadající vozidlo, jeho technický stav však může mít naprosto mizerný. Zvažte proto předem, zda se vám co do oprav a kontrol vozidlo vůbec vyplatí kupovat.

Vložil Dražby motorových vozidel | Štítek , , , | Zanechat komentář

Internetová aukce

Aukce online jsou jednoduchý způsob, jak v dnešní době přijít k jakékoli movité i nemovité věci. Ať už jde o byt, rodinný dům, pozemek, oblečení nebo snad levnou knihu, vše je možné v dnešní době zakoupit v online aukci.

V současné době je navíc provozováno hned několik aukčních portálů, kde je možné zakoupit prakticky cokoli, na co si jen vzpomenete. Jak tedy při nákupu v aukci postupovat?

V první řadě si vyhlédněte vhodný internetový aukční portál.

Všeobecně se doporučuje, abyste vybírali hlavně z těch ověřených a známých, vyhnete se tak případným nesrovnalostem při nákupu nebo dokonce různým podvodům, které jsou ve spojení s online nakupováním velmi časté. Na portálu se registrujte jako nový uživatel a vyhledejte si zboží, které si chcete zakoupit. Zboží je řazeno do jednotlivých kategorií podle účelu i názvu. Hledání dané věci tak není vůbec složité, naopak. Pak už jen stačí, abyste se zapojili do vybrané aukce.

Něco jiného jsou ale aukce týkající se prodeje exekučně zabavených nemovitostí. Tyto typy aukcí probíhají na k tomu určených portálech, kde jsou zároveň uvedeny podrobné informace nejen o samotném prodeji a ceně, ale i o nemovitosti jako takové. A právě tyto informace je nutné v souvislosti s nákupem sledovat. Pokud hodláte zakoupit exekučně zabavenou nemovitost, pozemek nebo věc, vždy si ověřte, že se nachází na veřejném internetovém portále, který se zabývá veřejnými dražbami.

Jen tak se totiž vyhnete případným finančním újmám, kterým jsou stále častěji lidé v souvislosti s prodejem a nákupem vystavováni.

Vložil Dražby a aukce | Štítek , , , | Zanechat komentář