Exekuční dražby

Exekutorské dražby

Předmětem exekutorské dražby může být jakákoli movitá nebo nemovitá věc, která se dá jednoduše zpeněžit. Nejčastěji se samozřejmě jedná o nemovitosti, jako jsou byty, rodinné domy nebo pozemky, ale pochopitelně i o věci movité, z nichž je možné zmínit například motorová vozidla nebo některé běžné vybavení domácnosti. Exekutorské dražby jsou vedeny dražebníkem, často exekutorem, který následně peníze využije na splacení pohledávky nebo několika pohledávek, k nimž se dlužník v minulosti zavázal.

K exekutorské dražbě dochází ve chvíli, kdy i přes mnoho upozornění dlužník nereaguje na výzvy věřitele a exekutora – exekutor vznese zástavní právo na nemovitost (nejčastěji se jedná o nemovitost), a již nějakou dobu neplní své finanční závazky.

Kdo se může nebo nemůže zúčastnit dražby? 

Pochopitelně i v tomto případě platí jasná pravidla. Kdo se tedy nemůže zúčastnit dražby? V první řadě je to samotný dlužník, jehož majetek je předmětem dražby a jeho druh/družka. Mimo jiné nemohou být dražiteli zaměstnanci soudních exekutorů, samotní soudní exekutoři nebo soudci. Opakem, kdo se dražby zúčastnit může, je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která splňuje veškeré podmínky dražby a dražební vyhlášky a složila dražební jistinu. Výši dražební jistiny určuje dražebník – soudní exekutor nejčastěji.

Každý zájemce o koupi nemovitosti si předem musí plně nastudovat dražební vyhlášku, kde jsou nejen uvedeny podmínky dražby, ale i informace týkající se přímo předmětu dražby. V dražební vyhlášce je mimo jiné uveden přesný čas a datum dražby i prohlídky draženého předmětu. Čas i datum je nutné respektovat a do budoucna nelze změnit. Vždy se podívejte nejen na podmínky, ale i na výši dražební jistiny, kterou je nutné složit ještě před samotným zahájením dražby.

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Dražby z exekuce a označen , , , . Záložka je zde.

Comments are closed.