Exekuční dražby

Archív kategorií: Veřejné dražby

Zákon o veřejných dražbách 2014

Existuje hned několik možností, jak se věřitel domůže své pohledávky za dlužníka. Pokud pochopitelně budeme uvažovat jen o možnostech, které jsou zcela v souladu se zákonem. Většinou se v těchto případech jedná o nemovitost, který je věřitelem vymáhána a v následujícím textu ji tak budeme i nadále nazývat. A jaké jsou tedy ony tři základní zákonné možnosti?

  • veřejná dražba nedobrovolná 
  • dražba prováděná soudem 
  • dražba v rámci exekuce

Dražba veřejná nedobrovolná je prováděna hlavně v rámci návrhu dražebního věřitele. Dražebním věřitelem je osoba, která vznáší na základě platných dokumentů zástavní právo a pohledávka – platný dokument, například směnka, je opatřena platným exekučním titulem – vydává soud. Dražbu v tomto případě pořádá věřitel, kterému byla soudem vydána smlouva, na jejímž základě je možné dražbu provádět.

Proces se zdá být na první pohled velmi složitý, ale je to v zásadě velmi snadná cesta k tomu, jak se dostat k nějaké finanční či movité kompenzaci nesplacené pohledávky.

Dražbu je pochopitelně nutné podřídit určitým zákonným podmínkám, na které je nutné brát celou dobu zřetel. Nemá-li věřitel zřizující dražbu v tomto směru žádné nebo jen mizivé zkušenosti, rozhodně by si měl k sobě přizvat odborníka. Ten může na celou dražbu dohlédnout nebo ji dokonce zorganizovat od začátku do konce a bez zbytečných potíží. Nemá-li věřitel takového člověka k ruce, vhodné je obrátit se na příslušný soud, který vydal veškerá povolení. Pokud seč ale přeci jen věřitel rozhodne celou situaci vyřešit sám bez účasti a dohledu odborníka, je nutné nastudovat zákon vztahující se na veřejné dražby.

V zákonech jsou totiž mimo jiné uvedeny i veškeré podrobnosti týkající se například budoucích plateb za vydraženou nemovitost.

Vložil Veřejné dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Přihláška pohledávky do veřejné dražby

Veřejné dražby se dle zákona rozdělují na dobrovolné a nedobrovolné. Ať už jde o jednu nebo druhou variantu, pro kupujícího se v zásadě nic nemění, protože průběh dražby jako takový, je vlastně identický. Pokud máte v ruce neuhrazenou pohledávku, můžete ji přihlásit do veřejné dražby. Alespoň částečně se tak pokryjí náklady vzniklé s pohledávkou – zaplatí se vám při troše štěstí poměrná část, kdy se nadále nemusíte o celou věc vůbec starat. Vaše pohledávka bude odkoupena – nejčastěji soukromou osobou, pohledávka se tak stane majetkem někoho jiného a nový majitel s ní naloží a peníze bude vymáhat tak, jak uzná za vhodné.

Veřejná dražba se vždy řídí přesnými a jasnými pravidly, které jsou dány zákonem o veřejných dražbách. Jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších a to jak pro obě dvě strany – jak pro dražebníka, tak i pro kupce. Veřejná dražba je oblíbená i pro svou relativně krátkou lhůtu, po kterou je možné se u soudu odvolat a na základě toho bude vykonaná dražba považována za naprosto neplatnou. Lhůta je stanovena na tři měsíce, zatímco například u aukcí jde o dobu několika let.

Veřejná dražba se od jakékoli jiné dražby nebo aukce liší hlavně tím, že si ji orgány pořádají samy. Dražba je sice zorganizována, ale jako dražebník musí být přítomen člověk k tomu pověřený. Jaké dražby tedy může dražebník provádět? 

  • dražebník může provádět veřejné dražby dobrovolné i nedobrovolné 
  • dražebník může provádět veřejné dražby dobrovolných věcí movitých 
  • dražebník může provádět dražby dobrovolné 

 

 

Vložil Veřejné dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář