Exekuční dražby

Archív kategorií: Online dražby

Dražby automobilů 2014 online

Ačkoli jsou předmětem dražby většinou nemovitosti, lze dražit i věci movitého charakteru. Jako jsou právě motorová vozidla, která do dražby spadají neplacením finančních závazků dlužníka.

Nejčastěji jsou motorová vozidla předmětem dražby z toho důvodu, že dlužník řádně nesplácel leasing nebo půjčku na auto. V takovém případě je to ideální příležitost pro širokou veřejnost, jak se dostat k relativně levnému vozu, třeba pro celou rodinu.

Zájemce o automobil nebo jakékoli jiné motorové vozidlo má přitom hned dvě možnosti, jak se zúčastnit dražby. Buď přijde na předem stanovené místo, kde bude veřejná dražba probíhat – nejčastěji se jedná o přísně střežené garáže, kde jsou veškeré předměty dražby vystaveny, nebo se dostaví k internetu, najde portál, kde probíhají online dražby a připraví se k samotné dražbě. Obě dvě možnosti mají zcela pochopitelně svá pro a proti.

Veřejná dražba na předem stanoveném místě má výhodu hlavně v tom, že si vozidlo můžete předem prohlédnout společně s odborníkem, kterého si přivedete. Vozidlo je možné na místě podrobit kompletní prohlídce, která je vždy v rámci koupi ojetého vozu zcela zásadní. U dražeb online to ve většině případů není možné a na jednu stranu je opravdu možné, že koupíte zajíce v pytli. Vozidla totiž neprocházejí kompletní prohlídkou ještě předtím, než jsou vzaty do dražby. Výjimkou jsou snad jen vozidla zakoupená původním majitelem na leasing.

V takových případech je totiž nutné s vozem podstupovat pravidelné prohlídky a vůz udržovat v kompletním a dobrém stavu – přeci jen je vozidlo stále majetkem leasingové společnosti nebo banky.

Vložil Online dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Portál dražeb

Portál dražeb je specializovaný internetový portál, který vznikl z nařízení České exekutorské komory. Exekutorská komora jej tedy také spravuje, vede a přímo provozuje. Informace na Portálu dražeb jsou tedy doplňovány přímo soudními exekutory, kteří zde zadávají především předměty, které jsou do veřejné dražby a stanovují dražební vyhlášku. Zájemci o dražený předmět zde ale nenajdou jen nemovitosti nebo pozemky určené k dražbě, ale i věci movité, jako jsou osobní automobily nebo věci určené k vybavení domácností. Portál dražeb tak zahrnuje více jak tisíc dražených předmětů.

V první řadě nutno zmínit, že nahlížení do Portálu dražeb je zcela zdarma a pro každého. Máte-li zájem zúčastnit se některé veřejné dražby, ať už je dobrovolná nebo nedobrovolná, informovat se můžete právě zde, na Portálu dražeb. Zároveň zde najdete užitečné informace týkající se průběhu samotné dražby nebo podmínek, které je nutno splňovat, abyste se dražby mohli zúčastnit. Nelze zapomínat ani na informace a kontakty na Exekutorskou komoru České republiky, které na Portálu dražeb najdete.

Portál dražeb má k dispozici jednoduchý filtr, s jehož pomocí je možné snadno najít předmět dražby, o který máte zájem. Informace je možné podrobně vytřídit na základě různých kritérií, z nichž je možné jmenovat například kraj, ve kterém se veřejná dražba uskuteční, předmět dražby – zda se jedná o dům, byt, pozemek nebo různý typ stavby, případně je možné dražby třídit podle ceny či data jejího zveřejnění. Každý návštěvník si tak může prohlédnout předměty dražby v různých kategoriích, které se rozdělují na Nemovitosti, Movitosti nebo Firmy.

Vložil Online dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář