Exekuční dražby

Měsíční archív: Červen 2014

Dražba nemovitostí v exekuci

Dražba nemovitosti v exekuci je vždy daleko nákladnější, než jakákoli veřejná dražba. To pochopitelně pociťuje hlavně zájemce o nemovitost, protože vyvolávací cena je často o něco vyšší – i když jsou nemovitosti v exekuci pořád velmi levné, protože je nutné z ceny uhradit veškeré poplatky nejen exekutorovi, ale i soud, který vznesl návrh na exekuci a rozhodl o tom, že nemovitost jde do exekučního řízení. Pro zájemce o nemovitost je to ale stále ideální možnost, jak se dostat k dobré nemovitosti a navíc za velmi příznivou cenu.

Aby mohla jít konkrétní nemovitost do exekuce, musí v první řadě věřitel podat návrh na exekuční úřad – na jakýkoli. Až samotný exekutorský úřad jde s návrhem na soud, aby ten rozhodl, zda půjde nemovitost do exekuční dražby nebo nikoli – existuje ale jen minimum případů, kdy nebylo návrhu vyhověno.

Je-li návrh schválen, pak přistupuje do celé věci samotný exekutor. Ten provede ohledání nemovitosti, zjistí veškeré závady, přednosti nemovitosti, zohlední i vnitřní vybavení a nakonec navrhne vyvolávací cenu. K vyvolávací ceně postupně zájemci přihazují a ten, kdo se dostane na cenu nejvyšší, vyhrává.

Soudní exekutor stanovuje dražební vyhlášku, ve které jsou mimo jiné uvedena i data prohlídek nemovitosti. Nutno zmínit, že u některých dražeb není možné prohlédnout si nemovitost zevnitř, s čímž pochopitelně klesá i cena samotné nemovitosti a je to dáno hlavně tím, že původní majitel, tedy dlužník, nedal exekutorovi povolení k prohlídce. Soudní exekutor zároveň stanoví pevné datum, kdy je nutné složit veškeré peníze, za které byla nemovitost vydražena a jakým způsobem je nutné ony finanční prostředky složit.

Vložil Dražby movité i nemovité | Štítek , , | Zanechat komentář

Dražby automobilů 2014 online

Ačkoli jsou předmětem dražby většinou nemovitosti, lze dražit i věci movitého charakteru. Jako jsou právě motorová vozidla, která do dražby spadají neplacením finančních závazků dlužníka.

Nejčastěji jsou motorová vozidla předmětem dražby z toho důvodu, že dlužník řádně nesplácel leasing nebo půjčku na auto. V takovém případě je to ideální příležitost pro širokou veřejnost, jak se dostat k relativně levnému vozu, třeba pro celou rodinu.

Zájemce o automobil nebo jakékoli jiné motorové vozidlo má přitom hned dvě možnosti, jak se zúčastnit dražby. Buď přijde na předem stanovené místo, kde bude veřejná dražba probíhat – nejčastěji se jedná o přísně střežené garáže, kde jsou veškeré předměty dražby vystaveny, nebo se dostaví k internetu, najde portál, kde probíhají online dražby a připraví se k samotné dražbě. Obě dvě možnosti mají zcela pochopitelně svá pro a proti.

Veřejná dražba na předem stanoveném místě má výhodu hlavně v tom, že si vozidlo můžete předem prohlédnout společně s odborníkem, kterého si přivedete. Vozidlo je možné na místě podrobit kompletní prohlídce, která je vždy v rámci koupi ojetého vozu zcela zásadní. U dražeb online to ve většině případů není možné a na jednu stranu je opravdu možné, že koupíte zajíce v pytli. Vozidla totiž neprocházejí kompletní prohlídkou ještě předtím, než jsou vzaty do dražby. Výjimkou jsou snad jen vozidla zakoupená původním majitelem na leasing.

V takových případech je totiž nutné s vozem podstupovat pravidelné prohlídky a vůz udržovat v kompletním a dobrém stavu – přeci jen je vozidlo stále majetkem leasingové společnosti nebo banky.

Vložil Online dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Portál dražeb

Portál dražeb je specializovaný internetový portál, který vznikl z nařízení České exekutorské komory. Exekutorská komora jej tedy také spravuje, vede a přímo provozuje. Informace na Portálu dražeb jsou tedy doplňovány přímo soudními exekutory, kteří zde zadávají především předměty, které jsou do veřejné dražby a stanovují dražební vyhlášku. Zájemci o dražený předmět zde ale nenajdou jen nemovitosti nebo pozemky určené k dražbě, ale i věci movité, jako jsou osobní automobily nebo věci určené k vybavení domácností. Portál dražeb tak zahrnuje více jak tisíc dražených předmětů.

V první řadě nutno zmínit, že nahlížení do Portálu dražeb je zcela zdarma a pro každého. Máte-li zájem zúčastnit se některé veřejné dražby, ať už je dobrovolná nebo nedobrovolná, informovat se můžete právě zde, na Portálu dražeb. Zároveň zde najdete užitečné informace týkající se průběhu samotné dražby nebo podmínek, které je nutno splňovat, abyste se dražby mohli zúčastnit. Nelze zapomínat ani na informace a kontakty na Exekutorskou komoru České republiky, které na Portálu dražeb najdete.

Portál dražeb má k dispozici jednoduchý filtr, s jehož pomocí je možné snadno najít předmět dražby, o který máte zájem. Informace je možné podrobně vytřídit na základě různých kritérií, z nichž je možné jmenovat například kraj, ve kterém se veřejná dražba uskuteční, předmět dražby – zda se jedná o dům, byt, pozemek nebo různý typ stavby, případně je možné dražby třídit podle ceny či data jejího zveřejnění. Každý návštěvník si tak může prohlédnout předměty dražby v různých kategoriích, které se rozdělují na Nemovitosti, Movitosti nebo Firmy.

Vložil Online dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Nedobrovolné dražby

Už ze samotného názvu tak trošku vyplývá, v čem se nedobrovolné veřejné dražby liší od těch veřejných dobrovolných. V současné době totiž má stále více lidí problém se splácení svých finančních závazků a tak nemovitosti stále častěji končí v prstech exekutorů, kteří s nimi dále nakládají, respektive se je snaží co nejdřív zpeněžit. Pro dlužníka je to pochopitelně často neúnosné, jeho domov jde do prodeje a on s tím za žádnou cenu nesouhlasí. V takovém případě jde o dražbu nedobrovolnou, kdy si zájemci často ani nemohou nabízenou nemovitost prohlédnout z vnitřních stran.

Co do ceny je to ale velmi výhodné. Na koupi nemovitosti tak může zájemce zaplatit i o více jak polovinu méně, než na normálním realitním trhu.

Vše má ale pochopitelně svá pro a proti. Zájemce by se proto neměl nechat na první pohled unést velmi nízkou vyvolávací cenou. V první řadě by se měl informovat o podmínkách, které přímo souvisí s nedobrovolnými dražbami. V první řadě je ale nutné počítat s tím, že u nedobrovolných dražeb se dlužníci a tedy i původní majitele, nebudou chtít ze svého domu či bytu vystěhovat. Zájemce, který nakonec nemovitost koupí, sice bude mít vše ve svém vlastnictví, ale i vystěhování bude muset s největší pravděpodobností požádat soud. Soudní rozhodnutí tak může trvat klidně dva nebo tři roky a vy, byť jste majitelem nemovitosti, kde teď v zásadě bydlí cizí lidé bez platné smlouvy, s tím vůbec nic neuděláte.

I taková jsou rizika, která se ale pochopitelně nemusí vztahovat ke každé nemovitosti ve veřejné nedobrovolné dražbě.

Vložil Dražby z exekuce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Exekutorské dražby

Předmětem exekutorské dražby může být jakákoli movitá nebo nemovitá věc, která se dá jednoduše zpeněžit. Nejčastěji se samozřejmě jedná o nemovitosti, jako jsou byty, rodinné domy nebo pozemky, ale pochopitelně i o věci movité, z nichž je možné zmínit například motorová vozidla nebo některé běžné vybavení domácnosti. Exekutorské dražby jsou vedeny dražebníkem, často exekutorem, který následně peníze využije na splacení pohledávky nebo několika pohledávek, k nimž se dlužník v minulosti zavázal.

K exekutorské dražbě dochází ve chvíli, kdy i přes mnoho upozornění dlužník nereaguje na výzvy věřitele a exekutora – exekutor vznese zástavní právo na nemovitost (nejčastěji se jedná o nemovitost), a již nějakou dobu neplní své finanční závazky.

Kdo se může nebo nemůže zúčastnit dražby? 

Pochopitelně i v tomto případě platí jasná pravidla. Kdo se tedy nemůže zúčastnit dražby? V první řadě je to samotný dlužník, jehož majetek je předmětem dražby a jeho druh/družka. Mimo jiné nemohou být dražiteli zaměstnanci soudních exekutorů, samotní soudní exekutoři nebo soudci. Opakem, kdo se dražby zúčastnit může, je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která splňuje veškeré podmínky dražby a dražební vyhlášky a složila dražební jistinu. Výši dražební jistiny určuje dražebník – soudní exekutor nejčastěji.

Každý zájemce o koupi nemovitosti si předem musí plně nastudovat dražební vyhlášku, kde jsou nejen uvedeny podmínky dražby, ale i informace týkající se přímo předmětu dražby. V dražební vyhlášce je mimo jiné uveden přesný čas a datum dražby i prohlídky draženého předmětu. Čas i datum je nutné respektovat a do budoucna nelze změnit. Vždy se podívejte nejen na podmínky, ale i na výši dražební jistiny, kterou je nutné složit ještě před samotným zahájením dražby.

Vložil Dražby z exekuce | Štítek , , , | Zanechat komentář