Exekuční dražby

Měsíční archív: Květen 2014

Veřejné dražby

Veřejné dražby se obecně rozdělují na dobrovolné a nedobrovolné. Ať už se zapojíte do jakékoli dražby jako osoba kupující, je to v zásadě jedno, protože pravidla jsou pro obě dvě dražby prakticky stejná. V současné době navíc není žádnou výjimkou, že jsou například nemovitosti v dražbách nabízeny i na některých realitních inzercích. Největší množství jich je zcela pochopitelně na k tomu určených stránkách, kam je umisťuje dražebník. Všechny nabízené nemovitosti zároveň musí být zařazeny do seznamu informačního portálu, který je provozován Českou poštou. Pokud nemovitost na informačním portálu nenajdete, rozhodně se k její koupi neuchylujte.

Mohlo by se totiž jednat o podvod a vy byste dlouze a těžko dostávali zpět své finance.

Stejně jako je to s prodejem jakékoli nemovitosti, i v tomto případě je nemovitost určena předem zájemcům k prohlídce. Pokud tedy máte o některou z nemovitostí zájem, rozhodně se tomu nevyhýbejte. Až při prohlídce totiž skutečně zjistíte, zda za to byt, dům nebo dokonce pozemek, opravdu stojí. V rámci prohlídek jsou většinou stanoveny dva na sebe navazující termíny a během prohlídky jsou zájemci nastíněny i veškeré potřebné informace vztahující se k nemovitosti. V tomto případě můžete narazit na jeden z rozdílů dobrovolné a nedobrovolné dražby. U dobrovolné dražby je totiž možné naprosto bez problémů prohlédnout si vnitřek nemovitostí, zatímco u dražby nedobrovolné se velmi často stává, že majitel nebude souhlasit a tak je možné nemovitost shlédnout jen ze strany vnější.

V takových případech je cena pro kupujícího značně zajímavá, protože je poměrně nízká vzhledem k tomu, že nelze nemovitost spatřit v celé své kráse. Nevýhodné je to naopak pro dlužníka, protože jeho majetek se tak jako tak prodá výrazně pod cenou.

Vložil Jak dražit | Štítek , , , | Zanechat komentář

Online dražby movitého majetku

Dražby nejsou v dnešní době vůbec nic neobvyklého. Naopak. Zejména online dražby jsou v poslední době velmi vyhledávané a na jednu stranu se opravdu není čemu divit. Nabízené movité i nemovité věci jsou mnohdy velmi zajímavé a ve velmi dobrém stavu, cena je poměrně nízká a navíc si každý může z pohodlí domova vybrat, oč má vlastně zájem. Bezpochyby je i velmi lákavé, že dražitel nemusí nikam chodit, ale vše si pohodlně vyřídí ze své kanceláře nebo domácnosti. Na internetu se navíc draží prakticky vše, na co si jen vzpomenete. Od motorových vozidel, nemovitostí, až po různý nábytek nebo elektroniku. 

Pokud například nemáte dostatek finančních prostředků k vybavení své domácnosti, bez problémů si jej můžete sehnat na internetu v dražbě. Stačí si jen ujasnit, o co máte vlastně zájem, jaký je vás finanční strop a můžete se zapojit do dražby. Samotná dražba online navíc není vůbec složitá, podobá se klasické veřejné dražbě a probíhá v zásadě naprosto stejně. A vítězem je pochopitelně ten, kdo dá nejvyšší možnou nabídku.

Z online dražby tak můžete odejít s novou sedací soupravou, osobním autem nebo dokonce s novou nemovitostí. Utratíte přitom tak polovinu finanční částky, za kterou byste draženou věci zakoupili v běžném prodeji.

V první řadě je nutné udělat si registraci, kde je třeba vyplnit základní osobní údaje a nutno zmínit, že dražby se mohou zúčastnit jen osoby starší 18 let a jen ty osoby, které jsou způsobilé ke všem právním úkonům. Po registraci budete vyzváni, abyste uhradili dražební jistinu – ta je stanovena dražebníkem. Dražební jistinu je mimo jiné nutno složit i na klasické veřejné dražbě a většinou se nejedná o žádné závratě vysoké částky. Pak už se můžete dostat rovnou do dražební místnosti, kde samotná online dražba probíhá.

Vložil Jak dražit | Štítek , , , | Zanechat komentář

Exekutorská komora

Exekutorská komora České republiky je samospráva, která sdružuje všechny soudní exekutory a její organizace je upravena exekučním řádem. Exekutorská komora zároveň dohlíží a přímo garantuje kvalitu služeb, které soudní exekutoři a poradci lidem poskytují. Pochopitelně jde většinou o služby lidem velmi nepříjemné, ovšem i během výkonu práce soudního exekutora je třeba se chovat slušně a dle zákonů. I na to Exekutorská komora přímo dohlíží a následné stížnosti projednává a prověřuje.

Exekutorská komora dále zřizuje právní poradny, které v některých městech České republiky působí zcela bezplatně. Jde o Prahu, Brno a Plzeň. Právě v těchto městech může široká veřejnost požádat o radu v rámci jejich problémů se splácením nebo rovnou s exekucí, která je na jejich majetek uvalena. Pokud se právě ve vašem městě nenachází žádná konkrétní bezplatná poradna, můžete ještě obrátit na bezplatnou poradnu, která funguje přímo v místě úřadu exekutorského. Výhodou této exekutorské služby je, že je zcela bezplatná a o radu či pomoc nad svou životní situací může požádat skutečně každý občan, aniž by hradil jakékoli poplatky.

Jednou z nejdůležitějších činností, kterou Exekutorská komora České republiky vykonává, je přímý dohled nad soudními exekutory v České republice. Mimo jiné dohlíží i na dodržování povinností, které jsou stanoveny exekutorovi zákonem a dohlíží na přímou činnost exekutorského úřadu.

Provádí opakované a pravidelné kontroly exekutorských úřadů a nahlíží do listin a spisů, z nichž si pořizuje kopie a opisy, které následně kontroluje, zda jsou v souladu s exekučním zákonem. Mezi činnosti komory patří i celá řada dalších výkonů, které se řídí exekučním zákonem.

Vložil Zástavní právo | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zástavní právo exekutorské

Zástavní právo exekutorské je jednou z několika možností, jak může exekutor sáhnout na majetek dlužníka. Zástavní právo je mnohdy mylně považováno za okamžité zpeněžení majetku, nicméně situace prozatím není natolik vážná. Vztahuje se zejména k nemovitostem a vede pouze k zajištění pohledávky, nikoli k jejímu okamžitému prodeji nebo jakémukoli zpeněžení. Majitel tedy může s nemovitostí dále nakládat, jak uzná za vhodné. Velmi jednoduše řečeno je zástavní právo pouze zajištění a jistota pro věřitele. Vždy ale musí být provedeny veškeré úřední náležitosti, aby bylo zástavní právo pravomocné.

V tomto případě se ale jedná o zástavní právo, jež se vztahuje na nemovitost, kterou dlužník laicky řečeno ručí věřiteli. V rámci zástavního práva je pochopitelně možné zahrnovat i věci nemovité – záleží na zapůjčené finanční částce, ta by měla alespoň částečně odpovídat hodnotě věci zástavního práva.

Zástavní právo je pro dlužníka rizikem až ve chvíli, kdy dojde k nesplnění respektive k nesplácení pohledávky dle dohodnutého způsobu. Věřitel má v tu chvíli možnost věc zpeněžit – prodat, a to komukoli bez ohledu na dlužníka.

Zástavní právo exekutorské už je spojeno s exekučním řízením, ale opět nemůže věřitel na jeho základě uspokojit svou pohledávku. Slouží totiž jen k zajištění, nikoli k přímému prodeji a zpeněžení. Velmi jednoduše řečeno jde o výstrahu, aby dlužník začal plnit své pohledávky a v případě, že tomu tak nebude, přechází se na soud se žádostí ke zpeněžení nemovitosti nebo jiného zajištěného předmětu či věci. Je-li na nemovitost nebo jinou věc uvaleno soudem zástavní právo exekutorské, stále je možnost pohledávku splatit nebo se s věřitelem jakkoli jinak písemně dohodnout, zástavní právo bude následně zrušeno aniž by dlužník přišel o majetek.

Vložil Zástavní právo | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zákon o veřejných dražbách 2014

Existuje hned několik možností, jak se věřitel domůže své pohledávky za dlužníka. Pokud pochopitelně budeme uvažovat jen o možnostech, které jsou zcela v souladu se zákonem. Většinou se v těchto případech jedná o nemovitost, který je věřitelem vymáhána a v následujícím textu ji tak budeme i nadále nazývat. A jaké jsou tedy ony tři základní zákonné možnosti?

  • veřejná dražba nedobrovolná 
  • dražba prováděná soudem 
  • dražba v rámci exekuce

Dražba veřejná nedobrovolná je prováděna hlavně v rámci návrhu dražebního věřitele. Dražebním věřitelem je osoba, která vznáší na základě platných dokumentů zástavní právo a pohledávka – platný dokument, například směnka, je opatřena platným exekučním titulem – vydává soud. Dražbu v tomto případě pořádá věřitel, kterému byla soudem vydána smlouva, na jejímž základě je možné dražbu provádět.

Proces se zdá být na první pohled velmi složitý, ale je to v zásadě velmi snadná cesta k tomu, jak se dostat k nějaké finanční či movité kompenzaci nesplacené pohledávky.

Dražbu je pochopitelně nutné podřídit určitým zákonným podmínkám, na které je nutné brát celou dobu zřetel. Nemá-li věřitel zřizující dražbu v tomto směru žádné nebo jen mizivé zkušenosti, rozhodně by si měl k sobě přizvat odborníka. Ten může na celou dražbu dohlédnout nebo ji dokonce zorganizovat od začátku do konce a bez zbytečných potíží. Nemá-li věřitel takového člověka k ruce, vhodné je obrátit se na příslušný soud, který vydal veškerá povolení. Pokud seč ale přeci jen věřitel rozhodne celou situaci vyřešit sám bez účasti a dohledu odborníka, je nutné nastudovat zákon vztahující se na veřejné dražby.

V zákonech jsou totiž mimo jiné uvedeny i veškeré podrobnosti týkající se například budoucích plateb za vydraženou nemovitost.

Vložil Veřejné dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Veřejné dražby automobilů

Veřejné dražby sice nejsou tak známé, jako například exekutorské dražby, ale jsou v rámci možností velmi výhodné. Rozdíl je v tom, že veřejnou dražbu pořádají ve velké většině případů finanční úřady, které zabavily majetek dlužníkům. A nejedná se přitom jen o nemovitosti, které jsou ve veřejných dražbách prodávány za velmi lákavé ceny. Společně s nimi jsou totiž prodávány například i automobily, které stejně jako nemovitosti, můžete pořídit až za polovinu tržní ceny. Často navíc můžete narazit na zcela nové vozy, které prošly kompletní servisní prohlídkou, pochopitelně mají veškeré potřebné doklady a jsou ve vynikajícím technickém stavu. Na druhou stranu je ale nutné počítat i s tím, že se najdou i vozy v katastrofickém stavu.

Pokud nechcete koupit zajíce v pytli, rozhodně se předem připravte na prohlídku automobilu, která probíhá za účasti všech zájemců. Nevyznáte se v motorech? Pak si rozhodně vezměte na pomoc někoho, kdo vám v tomto směru bude schopen nestranně poradit.

Nezapomínejte, že na celou veřejnou dražbu dohlíží ochranka a panují zde přísná bezpečnostní opatření, není tedy vhodné se jakkoli dohadovat s prodávajícím nebo dlouze smlouvat o ceně. Ta je prostě daná a kdo dá nejvyšší nabídku, ten vyhrává. Pravidla jsou jasná a velmi stručná.

V rámci veřejných dražeb u automobilů platí podmínka, že peníze se platí ihned a na místě. Pokud tedy vámi vybrané vozidlo vydražíte a dražbu vyhrajete, platíte ihned. Pokud peníze nemáte, dražba pokračuje dál bez vaší účasti a vy nemáte nárok na nic. Taková jsou pravidla. Je proto vhodné mít u sebe finanční hotovost a to ne malou, nikoli platební kartu, kterou na místě platit rozhodně nelze. Výhodou je, že vozidlo je ihned vaše, jsou vám předány veškeré potřebné dokumenty a okamžitě se přechází k přepisu vozidla na vaše jméno.

Vložil Dražby motorových vozidel | Štítek , , , | Zanechat komentář