Dražby movitých věcí

Exekuční dražby

Dražby movitých věcí

V rámci dražeb není zájem jen o dražby nemovitostí. V nabídce jsou dokonce i movité věci, do nichž lze zařadit osobní a nákladní automobily, stroje pro zemědělskou a průmyslovou výrobu, užitkové vozy a zařízení, starožitnosti a umělecké předměty nebo elektroniku a bílou techniku. To všechno je možné najít v nabídce dražebních portálů, kde je mimo jiné možné dražit online.

Online dražby se staly v poslední době opravdu velkým hitem, stejně jako klasické nakupování na internetu.

V tomto případě je to však tak trošku riziko, protože přeci jen jde o věci již používané, v souvislosti s motorovými vozidly to platí dvojnásobek. Pokud jde tedy o věci movité, je vhodné se na dražbu dostavit osobně, pokud je to pro vás reálné. Ona sama o sobě veřejná dražba má přeci jen něco do sebe.

Co se týče motorových vozidel, největší výhodou je pochopitelně fakt, že si můžete ještě před zahájením dražby vůz nebo stroj bezprostředně prohlédnout. Pokud se v motorech nevyznáte, rozhodně si vezměte k ruce odborníka, ať nekoupíte zajíce v pytli. Ceny vozidel a strojů jsou sice velmi nízké, nemusí být však vyhozené do vzduchu. A pokud jde o umění, zde se většinou kooperuje s částkami nad sto tisíc.

Dražby movitých věcí podléhají nejen přísné kontrole, ale i bezprostřednímu střežení během dražby a prohlídky movitosti. Celou dražbu provází poměrně přísná bezpečnostní opatření, vždy je nutné předem složit dražební jistinu a držet se dražební vyhlášky, které se stanovena exekutorem.

Vložil Dražby movité i nemovité | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dražba nemovitostí v exekuci

Dražba nemovitosti v exekuci je vždy daleko nákladnější, než jakákoli veřejná dražba. To pochopitelně pociťuje hlavně zájemce o nemovitost, protože vyvolávací cena je často o něco vyšší – i když jsou nemovitosti v exekuci pořád velmi levné, protože je nutné z ceny uhradit veškeré poplatky nejen exekutorovi, ale i soud, který vznesl návrh na exekuci a rozhodl o tom, že nemovitost jde do exekučního řízení. Pro zájemce o nemovitost je to ale stále ideální možnost, jak se dostat k dobré nemovitosti a navíc za velmi příznivou cenu.

Aby mohla jít konkrétní nemovitost do exekuce, musí v první řadě věřitel podat návrh na exekuční úřad – na jakýkoli. Až samotný exekutorský úřad jde s návrhem na soud, aby ten rozhodl, zda půjde nemovitost do exekuční dražby nebo nikoli – existuje ale jen minimum případů, kdy nebylo návrhu vyhověno.

Je-li návrh schválen, pak přistupuje do celé věci samotný exekutor. Ten provede ohledání nemovitosti, zjistí veškeré závady, přednosti nemovitosti, zohlední i vnitřní vybavení a nakonec navrhne vyvolávací cenu. K vyvolávací ceně postupně zájemci přihazují a ten, kdo se dostane na cenu nejvyšší, vyhrává.

Soudní exekutor stanovuje dražební vyhlášku, ve které jsou mimo jiné uvedena i data prohlídek nemovitosti. Nutno zmínit, že u některých dražeb není možné prohlédnout si nemovitost zevnitř, s čímž pochopitelně klesá i cena samotné nemovitosti a je to dáno hlavně tím, že původní majitel, tedy dlužník, nedal exekutorovi povolení k prohlídce. Soudní exekutor zároveň stanoví pevné datum, kdy je nutné složit veškeré peníze, za které byla nemovitost vydražena a jakým způsobem je nutné ony finanční prostředky složit.

Vložil Dražby movité i nemovité | Štítek , , | Zanechat komentář

Dražby automobilů 2014 online

Ačkoli jsou předmětem dražby většinou nemovitosti, lze dražit i věci movitého charakteru. Jako jsou právě motorová vozidla, která do dražby spadají neplacením finančních závazků dlužníka.

Nejčastěji jsou motorová vozidla předmětem dražby z toho důvodu, že dlužník řádně nesplácel leasing nebo půjčku na auto. V takovém případě je to ideální příležitost pro širokou veřejnost, jak se dostat k relativně levnému vozu, třeba pro celou rodinu.

Zájemce o automobil nebo jakékoli jiné motorové vozidlo má přitom hned dvě možnosti, jak se zúčastnit dražby. Buď přijde na předem stanovené místo, kde bude veřejná dražba probíhat – nejčastěji se jedná o přísně střežené garáže, kde jsou veškeré předměty dražby vystaveny, nebo se dostaví k internetu, najde portál, kde probíhají online dražby a připraví se k samotné dražbě. Obě dvě možnosti mají zcela pochopitelně svá pro a proti.

Veřejná dražba na předem stanoveném místě má výhodu hlavně v tom, že si vozidlo můžete předem prohlédnout společně s odborníkem, kterého si přivedete. Vozidlo je možné na místě podrobit kompletní prohlídce, která je vždy v rámci koupi ojetého vozu zcela zásadní. U dražeb online to ve většině případů není možné a na jednu stranu je opravdu možné, že koupíte zajíce v pytli. Vozidla totiž neprocházejí kompletní prohlídkou ještě předtím, než jsou vzaty do dražby. Výjimkou jsou snad jen vozidla zakoupená původním majitelem na leasing.

V takových případech je totiž nutné s vozem podstupovat pravidelné prohlídky a vůz udržovat v kompletním a dobrém stavu – přeci jen je vozidlo stále majetkem leasingové společnosti nebo banky.

Vložil Online dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Portál dražeb

Portál dražeb je specializovaný internetový portál, který vznikl z nařízení České exekutorské komory. Exekutorská komora jej tedy také spravuje, vede a přímo provozuje. Informace na Portálu dražeb jsou tedy doplňovány přímo soudními exekutory, kteří zde zadávají především předměty, které jsou do veřejné dražby a stanovují dražební vyhlášku. Zájemci o dražený předmět zde ale nenajdou jen nemovitosti nebo pozemky určené k dražbě, ale i věci movité, jako jsou osobní automobily nebo věci určené k vybavení domácností. Portál dražeb tak zahrnuje více jak tisíc dražených předmětů.

V první řadě nutno zmínit, že nahlížení do Portálu dražeb je zcela zdarma a pro každého. Máte-li zájem zúčastnit se některé veřejné dražby, ať už je dobrovolná nebo nedobrovolná, informovat se můžete právě zde, na Portálu dražeb. Zároveň zde najdete užitečné informace týkající se průběhu samotné dražby nebo podmínek, které je nutno splňovat, abyste se dražby mohli zúčastnit. Nelze zapomínat ani na informace a kontakty na Exekutorskou komoru České republiky, které na Portálu dražeb najdete.

Portál dražeb má k dispozici jednoduchý filtr, s jehož pomocí je možné snadno najít předmět dražby, o který máte zájem. Informace je možné podrobně vytřídit na základě různých kritérií, z nichž je možné jmenovat například kraj, ve kterém se veřejná dražba uskuteční, předmět dražby – zda se jedná o dům, byt, pozemek nebo různý typ stavby, případně je možné dražby třídit podle ceny či data jejího zveřejnění. Každý návštěvník si tak může prohlédnout předměty dražby v různých kategoriích, které se rozdělují na Nemovitosti, Movitosti nebo Firmy.

Vložil Online dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Nedobrovolné dražby

Už ze samotného názvu tak trošku vyplývá, v čem se nedobrovolné veřejné dražby liší od těch veřejných dobrovolných. V současné době totiž má stále více lidí problém se splácení svých finančních závazků a tak nemovitosti stále častěji končí v prstech exekutorů, kteří s nimi dále nakládají, respektive se je snaží co nejdřív zpeněžit. Pro dlužníka je to pochopitelně často neúnosné, jeho domov jde do prodeje a on s tím za žádnou cenu nesouhlasí. V takovém případě jde o dražbu nedobrovolnou, kdy si zájemci často ani nemohou nabízenou nemovitost prohlédnout z vnitřních stran.

Co do ceny je to ale velmi výhodné. Na koupi nemovitosti tak může zájemce zaplatit i o více jak polovinu méně, než na normálním realitním trhu.

Vše má ale pochopitelně svá pro a proti. Zájemce by se proto neměl nechat na první pohled unést velmi nízkou vyvolávací cenou. V první řadě by se měl informovat o podmínkách, které přímo souvisí s nedobrovolnými dražbami. V první řadě je ale nutné počítat s tím, že u nedobrovolných dražeb se dlužníci a tedy i původní majitele, nebudou chtít ze svého domu či bytu vystěhovat. Zájemce, který nakonec nemovitost koupí, sice bude mít vše ve svém vlastnictví, ale i vystěhování bude muset s největší pravděpodobností požádat soud. Soudní rozhodnutí tak může trvat klidně dva nebo tři roky a vy, byť jste majitelem nemovitosti, kde teď v zásadě bydlí cizí lidé bez platné smlouvy, s tím vůbec nic neuděláte.

I taková jsou rizika, která se ale pochopitelně nemusí vztahovat ke každé nemovitosti ve veřejné nedobrovolné dražbě.

Vložil Dražby z exekuce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Exekutorské dražby

Předmětem exekutorské dražby může být jakákoli movitá nebo nemovitá věc, která se dá jednoduše zpeněžit. Nejčastěji se samozřejmě jedná o nemovitosti, jako jsou byty, rodinné domy nebo pozemky, ale pochopitelně i o věci movité, z nichž je možné zmínit například motorová vozidla nebo některé běžné vybavení domácnosti. Exekutorské dražby jsou vedeny dražebníkem, často exekutorem, který následně peníze využije na splacení pohledávky nebo několika pohledávek, k nimž se dlužník v minulosti zavázal.

K exekutorské dražbě dochází ve chvíli, kdy i přes mnoho upozornění dlužník nereaguje na výzvy věřitele a exekutora – exekutor vznese zástavní právo na nemovitost (nejčastěji se jedná o nemovitost), a již nějakou dobu neplní své finanční závazky.

Kdo se může nebo nemůže zúčastnit dražby? 

Pochopitelně i v tomto případě platí jasná pravidla. Kdo se tedy nemůže zúčastnit dražby? V první řadě je to samotný dlužník, jehož majetek je předmětem dražby a jeho druh/družka. Mimo jiné nemohou být dražiteli zaměstnanci soudních exekutorů, samotní soudní exekutoři nebo soudci. Opakem, kdo se dražby zúčastnit může, je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která splňuje veškeré podmínky dražby a dražební vyhlášky a složila dražební jistinu. Výši dražební jistiny určuje dražebník – soudní exekutor nejčastěji.

Každý zájemce o koupi nemovitosti si předem musí plně nastudovat dražební vyhlášku, kde jsou nejen uvedeny podmínky dražby, ale i informace týkající se přímo předmětu dražby. V dražební vyhlášce je mimo jiné uveden přesný čas a datum dražby i prohlídky draženého předmětu. Čas i datum je nutné respektovat a do budoucna nelze změnit. Vždy se podívejte nejen na podmínky, ale i na výši dražební jistiny, kterou je nutné složit ještě před samotným zahájením dražby.

Vložil Dražby z exekuce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Veřejné dražby

Veřejné dražby se obecně rozdělují na dobrovolné a nedobrovolné. Ať už se zapojíte do jakékoli dražby jako osoba kupující, je to v zásadě jedno, protože pravidla jsou pro obě dvě dražby prakticky stejná. V současné době navíc není žádnou výjimkou, že jsou například nemovitosti v dražbách nabízeny i na některých realitních inzercích. Největší množství jich je zcela pochopitelně na k tomu určených stránkách, kam je umisťuje dražebník. Všechny nabízené nemovitosti zároveň musí být zařazeny do seznamu informačního portálu, který je provozován Českou poštou. Pokud nemovitost na informačním portálu nenajdete, rozhodně se k její koupi neuchylujte.

Mohlo by se totiž jednat o podvod a vy byste dlouze a těžko dostávali zpět své finance.

Stejně jako je to s prodejem jakékoli nemovitosti, i v tomto případě je nemovitost určena předem zájemcům k prohlídce. Pokud tedy máte o některou z nemovitostí zájem, rozhodně se tomu nevyhýbejte. Až při prohlídce totiž skutečně zjistíte, zda za to byt, dům nebo dokonce pozemek, opravdu stojí. V rámci prohlídek jsou většinou stanoveny dva na sebe navazující termíny a během prohlídky jsou zájemci nastíněny i veškeré potřebné informace vztahující se k nemovitosti. V tomto případě můžete narazit na jeden z rozdílů dobrovolné a nedobrovolné dražby. U dobrovolné dražby je totiž možné naprosto bez problémů prohlédnout si vnitřek nemovitostí, zatímco u dražby nedobrovolné se velmi často stává, že majitel nebude souhlasit a tak je možné nemovitost shlédnout jen ze strany vnější.

V takových případech je cena pro kupujícího značně zajímavá, protože je poměrně nízká vzhledem k tomu, že nelze nemovitost spatřit v celé své kráse. Nevýhodné je to naopak pro dlužníka, protože jeho majetek se tak jako tak prodá výrazně pod cenou.

Vložil Jak dražit | Štítek , , , | Zanechat komentář

Online dražby movitého majetku

Dražby nejsou v dnešní době vůbec nic neobvyklého. Naopak. Zejména online dražby jsou v poslední době velmi vyhledávané a na jednu stranu se opravdu není čemu divit. Nabízené movité i nemovité věci jsou mnohdy velmi zajímavé a ve velmi dobrém stavu, cena je poměrně nízká a navíc si každý může z pohodlí domova vybrat, oč má vlastně zájem. Bezpochyby je i velmi lákavé, že dražitel nemusí nikam chodit, ale vše si pohodlně vyřídí ze své kanceláře nebo domácnosti. Na internetu se navíc draží prakticky vše, na co si jen vzpomenete. Od motorových vozidel, nemovitostí, až po různý nábytek nebo elektroniku. 

Pokud například nemáte dostatek finančních prostředků k vybavení své domácnosti, bez problémů si jej můžete sehnat na internetu v dražbě. Stačí si jen ujasnit, o co máte vlastně zájem, jaký je vás finanční strop a můžete se zapojit do dražby. Samotná dražba online navíc není vůbec složitá, podobá se klasické veřejné dražbě a probíhá v zásadě naprosto stejně. A vítězem je pochopitelně ten, kdo dá nejvyšší možnou nabídku.

Z online dražby tak můžete odejít s novou sedací soupravou, osobním autem nebo dokonce s novou nemovitostí. Utratíte přitom tak polovinu finanční částky, za kterou byste draženou věci zakoupili v běžném prodeji.

V první řadě je nutné udělat si registraci, kde je třeba vyplnit základní osobní údaje a nutno zmínit, že dražby se mohou zúčastnit jen osoby starší 18 let a jen ty osoby, které jsou způsobilé ke všem právním úkonům. Po registraci budete vyzváni, abyste uhradili dražební jistinu – ta je stanovena dražebníkem. Dražební jistinu je mimo jiné nutno složit i na klasické veřejné dražbě a většinou se nejedná o žádné závratě vysoké částky. Pak už se můžete dostat rovnou do dražební místnosti, kde samotná online dražba probíhá.

Vložil Jak dražit | Štítek , , , | Zanechat komentář

Exekutorská komora

Exekutorská komora České republiky je samospráva, která sdružuje všechny soudní exekutory a její organizace je upravena exekučním řádem. Exekutorská komora zároveň dohlíží a přímo garantuje kvalitu služeb, které soudní exekutoři a poradci lidem poskytují. Pochopitelně jde většinou o služby lidem velmi nepříjemné, ovšem i během výkonu práce soudního exekutora je třeba se chovat slušně a dle zákonů. I na to Exekutorská komora přímo dohlíží a následné stížnosti projednává a prověřuje.

Exekutorská komora dále zřizuje právní poradny, které v některých městech České republiky působí zcela bezplatně. Jde o Prahu, Brno a Plzeň. Právě v těchto městech může široká veřejnost požádat o radu v rámci jejich problémů se splácením nebo rovnou s exekucí, která je na jejich majetek uvalena. Pokud se právě ve vašem městě nenachází žádná konkrétní bezplatná poradna, můžete ještě obrátit na bezplatnou poradnu, která funguje přímo v místě úřadu exekutorského. Výhodou této exekutorské služby je, že je zcela bezplatná a o radu či pomoc nad svou životní situací může požádat skutečně každý občan, aniž by hradil jakékoli poplatky.

Jednou z nejdůležitějších činností, kterou Exekutorská komora České republiky vykonává, je přímý dohled nad soudními exekutory v České republice. Mimo jiné dohlíží i na dodržování povinností, které jsou stanoveny exekutorovi zákonem a dohlíží na přímou činnost exekutorského úřadu.

Provádí opakované a pravidelné kontroly exekutorských úřadů a nahlíží do listin a spisů, z nichž si pořizuje kopie a opisy, které následně kontroluje, zda jsou v souladu s exekučním zákonem. Mezi činnosti komory patří i celá řada dalších výkonů, které se řídí exekučním zákonem.

Vložil Zástavní právo | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zástavní právo exekutorské

Zástavní právo exekutorské je jednou z několika možností, jak může exekutor sáhnout na majetek dlužníka. Zástavní právo je mnohdy mylně považováno za okamžité zpeněžení majetku, nicméně situace prozatím není natolik vážná. Vztahuje se zejména k nemovitostem a vede pouze k zajištění pohledávky, nikoli k jejímu okamžitému prodeji nebo jakémukoli zpeněžení. Majitel tedy může s nemovitostí dále nakládat, jak uzná za vhodné. Velmi jednoduše řečeno je zástavní právo pouze zajištění a jistota pro věřitele. Vždy ale musí být provedeny veškeré úřední náležitosti, aby bylo zástavní právo pravomocné.

V tomto případě se ale jedná o zástavní právo, jež se vztahuje na nemovitost, kterou dlužník laicky řečeno ručí věřiteli. V rámci zástavního práva je pochopitelně možné zahrnovat i věci nemovité – záleží na zapůjčené finanční částce, ta by měla alespoň částečně odpovídat hodnotě věci zástavního práva.

Zástavní právo je pro dlužníka rizikem až ve chvíli, kdy dojde k nesplnění respektive k nesplácení pohledávky dle dohodnutého způsobu. Věřitel má v tu chvíli možnost věc zpeněžit – prodat, a to komukoli bez ohledu na dlužníka.

Zástavní právo exekutorské už je spojeno s exekučním řízením, ale opět nemůže věřitel na jeho základě uspokojit svou pohledávku. Slouží totiž jen k zajištění, nikoli k přímému prodeji a zpeněžení. Velmi jednoduše řečeno jde o výstrahu, aby dlužník začal plnit své pohledávky a v případě, že tomu tak nebude, přechází se na soud se žádostí ke zpeněžení nemovitosti nebo jiného zajištěného předmětu či věci. Je-li na nemovitost nebo jinou věc uvaleno soudem zástavní právo exekutorské, stále je možnost pohledávku splatit nebo se s věřitelem jakkoli jinak písemně dohodnout, zástavní právo bude následně zrušeno aniž by dlužník přišel o majetek.

Vložil Zástavní právo | Štítek , , , | Zanechat komentář